1. Arkkitehdin rooli

Arkkitehdin rooli rakennushankkeessa

Kun rakentamiselle ja sen suunnittelemiselle asetetaan laadullisia, toiminnallisia tai taloudellisia tavoitteita  ja vaatimuksia, on arkkitehti rakennushankkeen tärkein yksittäinen osatekijä.

Rakennushankkeen osatekijöinä ovat rakennuttaja tai tilaaja, arkkitehti, viranomaiset, muut suunnittelijat ja urakoitsjat. Arkkitehti toimii rakennussuunnittelijana, mutta usein myös pääsuunnittelijana, eli koordinoi ja ohjaa kaikkea muutakin suunnittelemista ja toimii sovittelijana ja neuvottelijana kaikkien suunnitteluun osallistuvien osapuolten välillä.  Näitä ovat esimerkiksi rakenne-, LVI-, sähkö-, sisustus- ja pihasuunnittelijat sekä kaluste- ja rakennusosatoimittajat.

Uskomme, että hyvä arkkitehti ei ole solisti vaan ennemminkin kapellimestari. Hyvän lopputuloksen kannalta on tärkeää, että asiakas saa osallistua suunnittelemiseen niin paljon kuin kokee tarpeelliseksi. Onnistuneessa rakennushankkeessa arkkitehdilla tulee olla kokonaisuudesta visio ja hänen tehtävänsä on johtaa hanke menestyksekkäästi alusta loppuun. Se vaatii piirustus- ja suunnittelutaitojen lisäksi organisointi-, johtamis- ja neuvottelutaitoja sekä kokonaisvaltaista ymmärrystä rakentamisen prosessista, rakennuksen tekniikasta, mittasuhteista, toiminnallisuudesta ja estetiikasta.

Projektin johto

Tarjoamme asiakkaillemme arkkitehtisuunnittelupalvelujen lisäksi tarvittaessa myös kohdekohtaisesti räätälöityä projektinjohtoa ja rakennuttamiskonsultointia. Suuremmissa hankkeissa yhteistyöverkostomme kokeneet rakennuttajakonsultit hoitavat urakoiden ja rakennusosien kilpailutukset ja valitsevat työlle luotettavat tekijät.

Jatka lukemista suunnittelun lähtökohdista.