Julkinen- ja asuntorakentaminen

Arkadian Yhteislyseo, laajennus (2007)

Arkadian Yhteislyseo muutti Klaukkalaan 1990-luvun alussa valmistuneeseen uuteen koulurakennukseen, jonka pääsuunnittelijana toimi silloin arkkitehti Kari Moilanen. Koulun vaiherikas historia sai uuden käänteen, kun koulun hallitus päätti laajentaa koulua tilojen käytyä ahtaaksi. Rakennusoikeutta tontilla oli vielä jäljellä, mutta ainoa laajennussuunta oli ylöspäin. Onnekkaasti rakennuksen perustukset oli sen verran varman päälle mitoitettu alunperin, että rakennuksen katolle oli mahdollista rakentaa kokonaan uusi kerros.

Ulkoarkkitehtuuria mietittiin rakennuksen alkuperäisen suunnittelijan kanssa ja päädyttiin toistamaan tai soveltamaan olemassa olevaa detaljiikkaa ja aiheita. Hankkeessa oli silti lukuisia haasteita ratkottavaksi. Rakennusmassan V-muoto ja kattolappeiden lukuisat eri kulmat ja monen suuntaiset jiiriliitokset ja niiden liittyminen korotettuun osaan vaati rakennuksen huolellista 3D-mallinnusta ja korotuksen vaikutusten tutkimista mallilla.

Urakoitsija päätyi laajennuksen tekemiseen ilman rakennuksen täydellistä huputtamista, hyödyntäen olemassa olevaa kattoa. Tämä osoittautui sateisena kesänä vaivalloiseksi rakennustavaksi ja lisäksi koulutyön sitoutuneisuus kalenterivuoteen loi paineita työmaan edistymiselle.

Valmistuneet uudet tilat palvelevat modernin koulun oppilaita monilla tavoilla: ylimpään kerrokseen tehtiin liikuntasali, videoneuvotteluhuone, musiikkiluokka/studio tarkkaamoineen sekä kaksi suurta luokkahuonetta, jotka voi liittää liikuntasaliin avaamalla siirtoseinät.

Arkkitehtityöryhmä: SL, AH