Julkinen- ja asuntorakentaminen

Arkadian Yhteislyseo, suurkeittiö ja ruokala (2009)

Arkadian Yhteislyseon 1990-luvun alussa rakennetun koulurakennuksen keittiötilat oli alunperin mitoitettu jakelukeittiöksi. Kasvaneen oppilasmäärän ja muuttuneiden tarpeiden takia keittiö päätettiin modernisoida ja laajennetaa valmistuskeittiöksi ja samalla uusittiin jakelulinjastot, henkilökunnan sosiaalitilat sekä ruokala.

Haasteena oli sovittaa nykynormit täyttävä laitoskeittiö lukuisine koneineen ja varastoineen suunnilleen entisen kokoiseen keittiötilaan, ruokailijoiden pöytäpaikoista ja keittiön toiminnallisuudesta tinkimättä.  Tähän päästiin järjestämällä henkilökunnan sosiaalitilat uudelleen ja lohkaisemalla ruokasalista osa uudelle keittiölle tehostaen samalla pöytien järjestystä.

Aulan ja ruokalan välisen lasiliukuseinän grafiikka on Jussi Moilasen suunnittelema.