3. Rakentamisen kustannukset

Mitä arkkitehdilta tilataan ja mitä silloin saa?

Arkkitehtitoimistojen ja -palvelujen hinnoittelua on vaikeaa verrata toisiinsa, sillä jokainen toimisto tarjoaa erilaista palvelua. Me pyrimme opastamaan asiakasta riittävien resurssien varaamisessa kulloiseenkin suunnittelutoimeksiantoon ja rakennushankkeeseen. On olemassa hankkeita, joissa arkkitehtia tarvitaan hoitamaan vain lakimääräisten rakennuslupa-asiakirjojen toimittaminen, mutta suurin osa hankkeista on sellaisia, joissa arkkitehdin panostus on merkittävässä roolissa, niin kustannusten kuin lopputuloksen viihtyisyyden ja laadunkin kannalta.

Suunnittelua tilatessa on syytä muistaa, että suunnittelukustannukset ovat pienehkö osa kokonaiskustannuksista, mutta suunnittelun laatu vaikuttaa ratkaisevasti kokonaiskustannuksiin.

Käytämme hinnoittelumme ohjeena Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n ja Suomen Konsulttien ja ylempien toimihenkilöiden Liiton SKOL:n suositushintoja. SKOL:n viimeisimpään THS-taulukkoon tuntihinnoittelun tehtäväkohtaisesta jakaumasta voit tutustua täällä.

Miten suunnittelu vaikuttaa kokonaiskustannuksiin?

Kaikki tuntevat sanonnan ’Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty’. Kun kyseessä on rakentaminen, tämä todella pitää paikkansa. Valtaosa rakennuksen kokonaiskustannuksiin vaikuttavista ratkaisuista tehdään jo luonnosvaiheessa, joten jokainen järkevään suunnitteluun käytetty euro säästää kourallisen euroja rakennuksen toteutusvaiheessa. Kokonaiskustannusten ja lopputuloksen kannalta on tärkeintä, että arkkitehti löytää optimaaliset tilaratkaisut ja saa puristettua hukkaneliöt pohjaratkaisusta pois.

Valmiin asuinrakennuksen neliöhinta vaihtelee yleensä tuhannesta eurosta kolmeen tuhanteen, rakennuttajan oman osallistumisen määrästä, tontin ja rakennuksen muodoista ja koosta, perustusolosuhteista ja käytettyjen materiaalien laadusta riippuen. Myös hukkaneliöt maksavat saman verran, ja arkkitehti onkin nopeasti säästänyt tilaajan rahoja palkkionsa verran, jos hänen ratkaisunsa ovat järkeviä ja tehokkaita.

Arkkitehdin ensisijainen tehtävä ei kuitenkaan yleensä ole vastata kustannustavoitteiden toteutumisesta. Koska kustannukset kuitenkin yleensä asettavat paljon paineita, saadaan optimaalinen lopputulos yhteistyössä rakennuttajakonsultin kanssa.

Miten suunnittelun hinta muodostuu?

Suunnittelukustannusten arvioimiseen on muutamia nyrkkisääntöjä, mutta kovin kattavia yleistyksiä on äärimmäisen vaikea tehdä, koska jokainen suunnittelutoimeksianto vaihtelee vaativuudeltaan ja laajuudeltaan. Muuttujia rakennushankkeessa on lukematon määrä: tilaajan toiveet ja unelmat, tontin muoto, ympäristön maastonmuodot, perustusolosuhteet  ja kaavamääräykset. Lisäksi suunniteltavan rakennuksen tai tilan koko ja toivotun detaljiikan ja koordinoinnin taso vaihtelevat ääripäästä toiseen.

Kun tarkastellaan toimistomme suunnittelemia uusia asuinrakennuksia on arkkitehti- ja pääsuunnittelun osuus on ollut 2 – 5 % rakentamisen kokonaiskustannuksista riippuen siitä, onko toimeksiantoon sisältynyt myös kiinteiden kalusteiden, portaiden, takkojen ja detaljiikan suunnittelemista. Hoidamme tarvittaessa myös rakennuttajakonsultin tehtäviä, kilpailutamme tavarantoimittajia ja valvomme työmaan toteutusvaihetta. Näiden töiden osuus kokonaiskustannuksista on muutama prosenttiyksikkö.

Saneeraus- ja korjaushankkeissa suunnittelun osuus liikkuu 3 – 6 %:ssa kokonaiskustannuksista ja rakennuttamispalvelun osuus on noin 5% kaikista kustannuksista.

Pienet remontit ja arkkitehdin konsultointi

Tarjoamme mielellämme kaikkea rakentamiseen ja sen suunnitteluun liittyvää konsultointipalvelua. Jos olet ostamassa tonttia, taloa tai asuntoa ja tarvitset arvion sen nykytilasta tai luonnoksia sen rakentamis- tai remontoimismahdollisuuksista, tai vaikka kaipaisit vain kylpyhuoneen väri-, laatta- ja valaistusehdotusta, voimme auttaa tarpeen mukaan.

On kuitenkin huomioitava, että rakennusluvan hakeminen edellyttää aina tietyn määrän piirroksia, asiakirjojen täyttämistä ja pääsuunnittelijan sitoutumista hankkeeseen. Usein rakennusvalvontaviranomainen edellyttää pienissäkin rakennuslupaa vaativissa muutostöissä (esim. kylpyhuoneen laajennus) arkkitehtisuunnitelmien lisäksi rakenne- ja LVI-suunnitelmia sekä vastaavan työnjohtajan palkkaamista. Muutostyön luvanvaraisuus siis kasvattaa suunnittelu- ja kokonaiskustannuksia huomattavasti, vaikka remontista olisi alunperin suunniteltu pienehköä.

Lisätietoa löytyy esimerkiksi Suomen Arkkitehtiliiton www-sivuillta: 
www.safa.fi

Miksi valita meidät kumppaniksi?